Wisła odcinek środkowo - górny (Sandomierz - Warszawa)

Wisła odcinek środkowo - górny (Sandomierz - Warszawa)

W górnym odcinku, stosunkowo jeszcze wąska rzeka płynie w większości w terasowo rozwiniętej, szerokiej dolinie. Jest ona wyraźnie asymetryczna, szereg bowiem dopływów karpackich, które regularnie zasilają Wisłę w znaczne ilości czystej wody i zarazem przyczyniają się do poszerzenia jej koryta, zepchnęło ją na północ, pod próg Wyżyny Małopolskiej. Zetknięcie żłobionej przez tysiąclecia doliny z otaczającymi ją piaskowymi i lessowymi wzgórzami dostarcza niezapomnianych wrażeń krajobrazowych. Z Małopolską, przez którą prowadzi szlak Górnej Wisły, wiąże się ściśle szmat polskiej historii. Tej najstarszej, na poły legendarnej, i tej mieszczącej się jeszcze w pamięci naszych pokoleń, znaczonej setkami żołnierskich i partyzanckich mogił, rozrzuconych pośród lasów i zagajników. Rzadko zdarza się zwiedzać okolice tak bogate w zabytki przyrodnicze i historyczne, urzekające szczególnym pięknem i atmosferą dawnych wydarzeń.