Wisła odcinek środkowo-dolny (Warszawa - Toruń)

Wisła odcinek środkowo-dolny (Warszawa - Toruń)

„Środkowy odcinek Wisły wyróżnia się pod względem walorów przyrodniczych dzięki zachowanemu naturalnemu charakterowi. Rzeka rozlewa się tu na szerokość od 600 do 1200 m. Widziana z lotu ptaka zadziwia mozaiką piasku, wody i zieleni, którą tworzą znajdujące się w jej korycie ławice, łachy i kępy. Wygląd koryta rzeki podlega nieustannym zmianom – piaszczyste wyspy ulegają niszczeniu, to znów powstają w innym miejscu.” (źródło: www.kp.org.pl) Znaczna część środkowego odcinka Wisły znajduje się w obszarze Mazowsza – ziemi bogatej w dzieła architektury i sztuki. Właśnie ten region Polski był teatrem wielu historycznych wydarzeń, które na przestrzeni wieków kształtowały losy naszego kraju. Tworzyli tutaj wybitni artyści i architekci, powstawały dzieła różnorodne, które teraz możemy zwiedzać i podziwiać. Na rozwój sztuki duży wpływ miała oczywiście stołeczna Warszawa, pozostająca artystycznym i kulturalnym centrum regionu.