Program Wisła - Kanał Krakowski

Program Wisła - Kanał Krakowski

Nie ma natomiast obiekcji wobec Kanału Krakowskiego wedle pomysłu, który zrodził się przed półwieczem. Ma on zostać wykopany między Wisłą a Wisłą, od skał Twardowskiego do ujścia Wilgi, przez prawobrzeżne dzielnice Zakrzówek i Ludwinów. Chodzi o to, że ogromne zestawy pchane z węglem nie komponowałyby się najlepiej w tle renesansowych wież i blanków Wawelu; kanał ma być koncesją inżynierii na rzecz estetyki. Ta wielkoduszność byłaby niewątpliwie zastąpiona poglądem, że nic piękniejszego aniżeli kontrast zabytków omszałych tradycją i tętniącej pracą arterii wodnej, gdyby nie szczęśliwa­ okoliczność topograficzna. Otóż Wisła akurat pod Wawelem tworzy kolano o promieniu 250 metrów, a droga żeglowna kategorii czwartej musi mieć minimum 650 metrów. Inaczej projektowane zestawy pchane, po 3600 ton, po prostu nie wyrobiłyby się w ostrym zakręcie Wisły i mogłyby wpaść na brzeg, na przykład do Smoczej Jamy..