GRUPOWE CZARTERY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI WISŁY

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wiślany szlak podzieliliśmy dla Państwa wygody na 4 odcinki (do wyboru), po około 200 km każdy. Na przepłynięcie jednego odcinka przeznaczyliśmy siedem dni. Dlatego dziennie nie trzeba pokonywać zbyt dużego dystansu (maksymalnie do kilku godzin płynięcia), co daje możliwość intensywnego zwiedzania okolic i oddawania się innym przyjemnościom (wędkarstwo, kąpiele wodne i słoneczne lub po prostu błogie lenistwo). Interesujący Państwa odcinek prosimy wybrać z listy poniżej lub "kliknąć" na zamieszczonej mapie ogólnej.

 

ODCINEK GÓRNY (KRAKÓW – SANDOMIERZ)

W górnym odcinku, stosunkowo jeszcze wąska rzeka płynie w większości w terasowo rozwiniętej, szerokiej dolinie. Jest ona wyraźnie asymetryczna, szereg bowiem dopływów karpackich, które regularnie zasilają Wisłę w znaczne ilości czystej wody i zarazem przyczyniają się do poszerzenia jej koryta, zepchnęło ją na północ, pod próg Wyżyny Małopolskiej. Zetknięcie żłobionej przez tysiąclecia doliny z otaczającymi ją piaskowymi i lessowymi wzgórzami dostarcza niezapomnianych wrażeń krajobrazowych. Z Małopolską, przez którą prowadzi szlak Górnej Wisły, wiąże się ściśle szmat polskiej historii. Tej najstarszej, na poły legendarnej, i tej mieszczącej się jeszcze w pamięci naszych pokoleń, znaczonej setkami żołnierskich i partyzanckich mogił, rozrzuconych pośród lasów i zagajników. Rzadko zdarza się zwiedzać okolice tak bogate w zabytki przyrodnicze i historyczne, urzekające szczególnym pięknem i atmosferą dawnych wydarzeń. więcej...

 

ODCINEK ŚRODKOWY-GÓRNY (SANDOMIERZ - WARSZAWA) więcej...

ODCINEK ŚRODKOWY- DOLNY (WARSZAWA - TORUŃ)

„Środkowy odcinek Wisły wyróżnia się pod względem walorów przyrodniczych dzięki zachowanemu naturalnemu charakterowi. Rzeka rozlewa się tu na szerokość od 600 do 1200 m. Widziana z lotu ptaka zadziwia mozaiką piasku, wody i zieleni, którą tworzą znajdujące się w jej korycie ławice, łachy i kępy. Wygląd koryta rzeki podlega nieustannym zmianom – piaszczyste wyspy ulegają niszczeniu, to znów powstają w innym miejscu.” (źródło: www.kp.org.pl) Znaczna część środkowego odcinka Wisły znajduje się w obszarze Mazowsza – ziemi bogatej w dzieła architektury i sztuki. Właśnie ten region Polski był teatrem wielu historycznych wydarzeń, które na przestrzeni wieków kształtowały losy naszego kraju. Tworzyli tutaj wybitni artyści i architekci, powstawały dzieła różnorodne, które teraz możemy zwiedzać i podziwiać. Na rozwój sztuki duży wpływ miała oczywiście stołeczna Warszawa, pozostająca artystycznym i kulturalnym centrum regionu.

ODCINEK DOLNY (TORUŃ – GDAŃSK)

W dolnym odcinku „strome skarpy doliny Wisły, przebijającej się przez pomorskie moreny, koncentrują nurt i tworzą mu pyszne, zielone ramy, wypracowane snycerskim dłutem geologii polodowcowej. Drobne strumienie zerodowały stoki wysoczyzny, żłobiąc liczne parowy, kotły, wąwozy. W nich małe rezerwaty przyrody, chroniące ciepłolubną florę stepową... Z lasów pozostały szczątki, niewielkie kępy, ale ich drzewostan składa się z malowniczych lip, grabów, jesionów i wiązów. Wierzby zostały na Mazowszu”, z którego jednak rozpoczynamy drugi etap podróży, by wkrótce wkroczyć na tereny przez stulecia zajmowane przez Zakon Krzyżacki.  
„Są to piękne ziemie. Powiedzmy szczerze i bez szowinistycznego zacietrzewienia, że przyozdobili je także ci okrutni Krzyżacy, bo umieli ładnie budować z cegły oraz wpasowali do gotyku pewne elementy architektury orientalnej, podpatrzone w Ziemi Świętej. Sprawiedliwie wyrzuciliśmy ich z Pomorza, ale oddajmy też sprawiedliwość urodzie ich zamków, które od dawna zrosły się z polskim pejzażem”. ...więcej o Dolnej Wiśle

Źródło: Pętla Żuław Przewodnik Turystyki Wodnej, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Gdańsk 2007 

Przypisy do opisów odcinków i miejsc:
Moja Prywatna Vistuliada W.Giełżyński, Iskry, W-wa 1983
Mazowsze L. Herz, Wiedza i Życie, W-wa 2005
Polska na weekend, praca zbiorowa, Pascal 2003
Małopolska na weekend, praca zbiorowa, Pascal 2000
Małopolska Północno-Wschodnia T.Glinka, A.Walenciak, P.Walenciak, Sport i Turystyka, W-wa 2000
Strony internetowe Stowarzyszenia Nasza Wisła www.kp.org.pl
Uwielbiam Polskę – Atlasy Turystyczne, dodatek do Dziennika, Warszawa 2007
Materiały promocyjne Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły www.tpdw.pl
Mapy topograficzne Polski, W-wa Wojskowe Zakłady Kartograficzne