1. THE ŻUŁAWY RING:
Rybina - Elbląg - Malbork - Gniew - Tczew - Gdańsk - Rybina, ca. 200 km,
ideal for 7 days
2. THE ŻUŁAWY RING + THE OSTRÓDA-ELBLĄG CANALRybina - Elbląg - The Ostróda-Elbląg Canal - Iława and/or Ostróda - Elbląg - Malbork - Gniew - Tczew - Gdańsk - Rybina, ca. 340 - 500 km, ideal for 14 days 3. THE OSTRÓDA-ELBLĄG CANAL: Rybina - Elbląg - The Ostróda-Elbląg Canal – Iława and/or Ostróda - Elbląg - Rybina, ca. 200-320 km, ideal for 7-14 days

legenda