Wielka Pętla Wielkopolski / Wielkopolska Ring / Großpolen Ring

więcej (PL) | więcej (PL) | Mehr (DE)

PROPONOWANE TRASY / RECOMMENDED ROUTES / VORGESCHLAGENE ROUTEN

Bydgoszcz (Bromberg) - Konin - Poznań (Posen) - Gorzów Wlkp (Landsberg) - Czarnków (Czarnikau) - Bydgoszcz (Bromberg), ca.700 km
Bydgoszcz (Bromberg) - Czarnków (Czarnikau) - Gorzów Wlkp. (Landsberg) - Berlin, ca. 450 km
Bydgoszcz (Bromberg) - Czarnków (Czarnikau) - Gorzów Wlkp. (Landsberg), ca. 250 km
Bydgoszcz (Bromberg) - Konin - Bydgoszcz (Bromberg), ca. 320 km, One-way: Bydgoszcz (Bromberg) - Konin, ca. 160 km
Bydgoszcz (Bromberg) - Konin - Poznań (Posen), ca. 400 km
Poznań (Posen) - Gorzów Wlkp. (Landsberg) - Berlin, ca. 400 km
Poznań (Posen) - Gorzów Wlkp. (Landsberg) - Poznań (Posen), ca. 400 km, One-way: Poznań (Posen) - Gorzów Wlkp. (Landsberg), ca. 200 km

RÓWNIEŻ HARMONOGRAMY INDYWIDUALNE. Miejsca startu i docelowe, czas trwania rejsu oraz koszty czarteru ustalane są indywidualnie.
ALSO CUSTOMIZED TIMETABLES. Departure and arrival points, cruise duration and charter prices are also fixed on a customized basis.
AUCH - INDIVIDUELLE ZEITPLÄNE. Abfahrt- und Ankunftspunkte, Kreuzfahrtdauer sowie Charterkosten werden individuell bestimmt.
Więcej/more/mehr INFO +48 606 361704

Odra / the Odra River / die Oder

więcej - ogólnie (PL) | więcej - Kanał Gliwicki | Więcej (PL) / More (EN) / Mehr (DE) | More (EN) | Mehr (DE)

PROPONOWANE TRASY / RECOMMENDED ROUTES / VORGESCHLAGENE ROUTEN

Gliwice (Gleiwitz) - Opole (Oppeln) - Wrocław (Breslau) - Kostrzyń (Küstrin) - Szczecin (Stettin), ca. 700 km
Gliwice (Gleiwitz) - Opole (Oppeln) - Gliwice (Gleiwitz), ca. 200 km
Gliwice (Gleiwitz) - Opole (Oppeln) - Wrocław (Breslau) - Gliwice (Gleiwitz), ca. 400 km, One-way: Gliwice (Gleiwitz) - Opole (Oppeln) - Wrocław (Breslau), ca. 200 km
Wrocław (Breslau) - Opole (Oppeln) - Wrocław (Breslau), ca. 200 km
Wrocław (Breslau) - Berlin, ca. 400 km
Wrocław (Breslau) - Głogów (Glogau) - Wrocław (Breslau), ca. 300 km, One-way: Wrocław (Breslau) - Głogów (Glogau), ca. 150 km
Wrocław (Braslau) - Szczecin (Stettin), ca. 500 km
Szczecin (Stettin) - Berlin - Szczecin (Stettin), ca. 400 km, One-way: Szczecin (Stettin) - Berlin, ca. 200 km

RÓWNIEŻ HARMONOGRAMY INDYWIDUALNE. Miejsca startu i docelowe, czas trwania rejsu oraz koszty czarteru ustalane są indywidualnie.
ALSO CUSTOMIZED TIMETABLES. Departure and arrival points, cruise duration and charter prices are also fixed on a customized basis.
AUCH - INDIVIDUELLE ZEITPLÄNE. Abfahrt- und Ankunftspunkte, Kreuzfahrtdauer sowie Charterkosten werden individuell bestimmt.
Więcej/more/mehr INFO +48 606 361704

Bug / the Bug River / die Bug

więcej - locja (PL) | więcej - ogólne | More (EN) | Mehr (DE)

PROPONOWANE TRASY / RECOMMENDED ROUTES / VORGESCHLAGENE ROUTEN

Warszawa (Warshau) - Terespol - Warszawa, ca. 600 km, One-way: Warszawa (Warshau) - Terespol, ca. 300 km

RÓWNIEŻ HARMONOGRAMY INDYWIDUALNE. Miejsca startu i docelowe, czas trwania rejsu oraz koszty czarteru ustalane są indywidualnie.
ALSO CUSTOMIZED TIMETABLES. Departure and arrival points, cruise duration and charter prices are also fixed on a customized basis.
AUCH - INDIVIDUELLE ZEITPLÄNE. Abfahrt- und Ankunftspunkte, Kreuzfahrtdauer sowie Charterkosten werden individuell bestimmt.
Więcej/more/mehr INFO +48 606 361704

Wielkie Jeziora Mazurskie i Pisa / the Masurian Lakes and the Pisa River / Masuren und die Pisa

więcej Mazury(PL) | więcej Mazury - locja(PL) | More - Masurian Lakes (EN) | Mehr - Masuren (DE)
Więcej Pisa - locja (PL) Więcej Pisa - locja (PL) | More - Pisa River (EN)

PROPONOWANE TRASY / RECOMMENDED ROUTES / VORGESCHLAGENE ROUTEN

Giżycko (Lötzen) - Węgorzewo (Angerburg) - Giżycko (Lötzen) - Mikołajki (Nikolaiken) - Pisz (Johannisburg) - Giżycko (Lötzen), ca. 200 km
Pisz (Johannisburg) - Mikołajki (Nikolaiken) - Giżycko (Lötzen) - Węgorzewo (Angerburg), ca. 100 km
Łomża (Lomscha) - Nowogród - Pisz (Johannisburg) - Mikołajki (Nikolaiken) - Giżycko (Lötzen) - Węgorzewo (Angerburg), ca. 200 km

RÓWNIEŻ HARMONOGRAMY INDYWIDUALNE. Miejsca startu i docelowe, czas trwania rejsu oraz koszty czarteru ustalane są indywidualnie.
ALSO CUSTOMIZED TIMETABLES. Departure and arrival points, cruise duration and charter prices are also fixed on a customized basis.
AUCH - INDIVIDUELLE ZEITPLÄNE. Abfahrt- und Ankunftspunkte, Kreuzfahrtdauer sowie Charterkosten werden individuell bestimmt.
Więcej/more/mehr INFO +48 606 361704

Kanał Augustowski / the Augustów Canal / Augustów Kanal

Więcej (PL) | More (EN) | Mehr (DE)

PROPONOWANE TRASY / RECOMMENDED ROUTES / VORGESCHLAGENE ROUTEN

Okolice Augustowa, ca 150 km

RÓWNIEŻ HARMONOGRAMY INDYWIDUALNE. Miejsca startu i docelowe, czas trwania rejsu oraz koszty czarteru ustalane są indywidualnie.
ALSO CUSTOMIZED TIMETABLES. Departure and arrival points, cruise duration and charter prices are also fixed on a customized basis.
AUCH - INDIVIDUELLE ZEITPLÄNE. Abfahrt- und Ankunftspunkte, Kreuzfahrtdauer sowie Charterkosten werden individuell bestimmt.
Więcej/more/mehr INFO +48 606 361704