Kursy motorowodne

Kursy motorowodne

Z punktu widzenia turystyki motorowodnej szlaku wiślanego nie można zaliczyć do szczególnie łatwych. Oprócz kilku obiektów hydrotechnicznych, posiada naturalne przeszkody w postaci koryta o bardzo nierównej głębokości (mielizny, łachy, wyspy, a obok tego głębie), zmienny nurt, silną falę, nagłe przybory wody i czasami również silne wiatry.

Właśnie dlatego rejs po Wiśle może być znakomitym sposobem na zdobycie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych związanych z uprawianiem turystyki motorowodnej. Poznawanie poszczególnych zagadnień w praktyce, w zróżnicowanych warunkach pogodowych i terenowych daje zdecydowanie lepsze efekty niż studiowanie skryptu w zaciszu sali wykładowej. Nasza wykwalifikowana kadra zadba o Państwa bezpieczeństwo i sprawnie, gdy będziecie miło spędzać czas na jachcie, przekaże niezbędne zagadnienia teoretyczne z zakresu przepisów żeglugowych i budowy jachtów oraz przeprowadzi praktyczne zajęcia z ratownictwa, meteorologii i prac bosmańskich. Żeglując po Wiśle poznacie w praktyce zasady manewrowania jachtem i przede wszystkim locję, co pozwoli Państwu wkrótce samodzielnie odnajdywać drogę przez „czytanie rzeki” i znaków żeglugowych, korzystając z pomocy przyrządów nawigacyjnych – takich jak np. GPS.

Po odbyciu rejsu będziecie mogli Państwo od razu przystąpić do egzaminu na stopień sternika motorowodnego, bez konieczności odbywania dalszych szkoleń teoretycznych i praktycznych w kilku współpracujących z nami ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju